Posted on 30-July-2021 10:51 AM

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาวกัญญา ทาระนัด รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up) ลงสำรวจพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยกับตัวแทนประชาชนใน จำนวน 44 ครัวเรือน ในพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทอกระเป๋า เพื่อจัดจำหน่าย ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับครูและนักเรียน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไปและส่งมอบให้กับชุมชนไปครั้งต่อไป ณ บ้านใหม่ล้านนา หมู่ที่ 14 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong