Posted on 30-July-2021 10:54 AM

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวกัญญา ทาระนัด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วยตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong