Posted on 11-August-2021 20:41 PM

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

โดยสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล บริเวณหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

หรือร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์หลักของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง www.cicec.ac.th ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 นะครับ

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong