Posted on 12-September-2021 16:04 PM

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ อบต.ข่วงเปา โดยผู้เข้ารับบริการเข้าวัดอุณหภูมิร่างกาย กดเจลแอลกอฮอล์ รับหน้ากากอนามัยบริเวณจุดคัดกรอง นำของมาซ่อมแล้วกลับบ้าน เมื่อซ่อมเสร็จทีมช่างจะโทรไปให้มารับของ เพื่อลดจำนวนการอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ อาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong