Posted on 12-September-2021 16:15 PM

วันที่ 10 กันยายน 2564 สถานีตำรวจภูธรจอมทอง จัดการประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนครูของวิทยาลัยฯ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา รวมไปถึง การรณรงค์เรื่องของการสวมใส่หมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong