Posted on 20-September-2021 14:33 PM

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมนวัตกรรม จัดทำเครื่องกรอด้ายอัตโนมัติ ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ อบต.ข่วงเปา ส่งมอบให้แก่กลุ่มแม่บ้าน บ้านใหม่ล้านนา โดยมี นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา พร้อมด้วยทีมบริหาร ประธานแม่บ้าน และกลุ่มแม่บ้าน ม.14 รับมอบนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการทอผ้าของกลุ่มแม่บ้าน ณ หอประชุมบ้านใหม่ล้านนา ม.14 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong