Posted on 12-October-2021 16:49 PM

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการลดปัญหาการออกกลางคัน และร่วมแสดงความยินดีกับนายวันชัย น้อยจันทร์ ครู คศ.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong