Posted on 28-October-2021 11:32 AM

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขัน สุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ก ปีที่ 9 (Cabling & Networking Contest #9) รอบคัดเลือกภาคเหนือ ซึ่งจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ โดยผลการแข่งขันคือ นายยุทธนา ปัดลี นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 ได้ลำดับที่ 8 ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ ที่จังหวัดนครนายก ในเดือนพฤศจิกายนต่อไปครับ

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong