Posted on 28-October-2021 11:34 AM

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ในการนี้ ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการลงทะเบียนให้กับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 โดยนักเรียน นักศึกษาที่อยู่พื้นที่เสี่ยง หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางมาลงทะเบียน ให้สามารถลงทะเบียนผ่านครูที่ปรึกษาของตนเองได้ครับ

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong