Posted on 11-August-2022 15:32 PM

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ขึ้นไปยังโต๊ะหมู่บูชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong