Posted on 19-October-2022 11:11 AM

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมี นายชัชวาลย์  มูลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอ

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong