Posted on 08-November-2022 08:38 AM

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา นาย ชัชวาลย์ มูลศรี พร้อม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน จากวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมเดินขบวนพิธีแห่ผ้าพระกฐิน และ เครื่องอัฐบริขาร พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong