สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


เผยแพร่รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/02/2563) New!

เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (07/02/2563) New!

ประกาศ-แจ้งการหยุดการเรียนการสอนและเรียนทดแทน ประจำปีการศึกษา 2562 (หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่) (18/12/2562)

ประกาศ-รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และ ปวส. รอบโควตา-ปี 2563 (18/12/2562)

หลักสูตรระยะสั้น 2558 (03/12/2562)

ประกาศ-แจ้งการหยุดการเรียนการสอนและเรียนทดแทน ประจำปีการศึกษา 2562 (ร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์) (14/11/2562)

ประกาศ-รับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (06/11/2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ม.ค.-2563 (17/02/2563) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธ.ค.-2562 (17/01/2563)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ย.-2562 (13/12/2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ต.ค.-2562 (15/11/2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.ย.-2562 (21/10/2562)

แบบคำร้องขอแก้ 0, มส. ของนักเรียน นักศึกษา (30/09/2562)

กำหนดการประกาศผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา และการแก้ "0" และ "มส" ภาคเรียนที่ 1-2562 (16/09/2562)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


9,11-10-2562 การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

9,11-10-2562 การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

วันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายวินัย จันทรานาค รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 “Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd” ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0 และการแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยอุตสาหกรรม 4.0 ณ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค บางนา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

13-10-2562 พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

13-10-2562 พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และที่ว่าการอำเภอจอมทอง

รายละเอียด

8,10-10-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท จ.เชียงราย

8,10-10-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท จ.เชียงราย

วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมีนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย เรืองมณี อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการศึกษา และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับประกันคุณภาพการศึกษา ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท จ.เชียงราย

รายละเอียด

07-10-262 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

07-10-262 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนรู้เฉพาะทางสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายละเอียด

23-34-09-2562 Chiangmai Showcase 2019

23-34-09-2562 Chiangmai Showcase 2019

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน Chiangmai Showcase 2019 โดยมีการนำหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ไปจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชม อีกทั้งยังมีการฝึกอบรม 108 อาชีพ การทำที่ครอบพวงกุญแจ Key Cover และยังมีการจำหน่ายชุดอาหารว่างและขนมคุ้กกี้ ภายใต้ธุรกิจ Break Time ของนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

25-09-2562 โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

25-09-2562 โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2562 ท่านเลขาฯ บุญรักษ์ ยอดเพชร และผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อประสานงานโครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ร้านกาแฟทองอินทนนท์ 108-1009 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.