สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ (03/07/2561)

ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (05/06/2561)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2561 (01/06/2561)

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2-2560 (31/05/2561)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1-2561 (30/05/2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างยนต์ (21/05/2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (21/05/2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิถุนายน 2561 (17/07/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤษภาคม 2561 (18/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธันวาคม 2560 (05/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤศจิกายน 2560 (05/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ตุลาคม 2560 (05/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เมษายน 2561 (05/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มีนาคม 2561 (05/06/2561)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


15-08-2561 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

15-08-2561 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านหลวง ระหว่างวันที่ 7 –8  สิงหาคม  2561 ณ หอประชุมบ้านแม่หอย  เทศบาลตำบลบ้านหลวง

รายละเอียด

10-08-2561 วันแม่แห่งชาติ

10-08-2561 วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดย พระอาจารย์โดมชัย อุตฺตมชโย พระธรรมวิทยากรจากอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

08-08-2561 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

08-08-2561 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปวส.1 และ กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ พื้นที่ป่าชุมชน วัดป่าดอยผาศุข หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สอยอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

08-08-2561 การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์

08-08-2561 การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยจัดกิจกรรมการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้และสอนวิธีการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารพาณิชยกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

03-08-2561 อบรมแผนธุรกิจ

03-08-2561 อบรมแผนธุรกิจ

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี วิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์และ ครูชนัญชิดา เจนแพทย์ ครูสาขาวิชาการบัญาชี มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์เชิงพาณิชย์” ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

03-08-2561 ร่วมถ่ายทำสารคดี

03-08-2561 ร่วมถ่ายทำสารคดี

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนครูและนักเรียน จำนวน 10 คน เข้าร่วมการถ่ายทำสารคดี ร่วมกับ มูลนิธิชาวดอยร่วมรู้รักสามัคคีเพื่อชีวิต และทีมนักปั่นจักรยานอำเภอจอมทอง ณ บ้านแม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.