สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาอาชีพ สู่การบริการชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ เนื้อหาบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงได้ทางผู้ดูแลระบบจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


โควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา 2561 (11/01/2561)

โควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561 (09/01/2561)

กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (19/09/2560)

ประกาศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v-NET) ปีการศึกษา 2560 (24/07/2560)

การเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ระดับ ปวช. และ ปวส. (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (02/05/2560)

ใบสมัครเข้ารับการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (30/12/2559)

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (30/12/2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


แบบฟอร์มงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (01/02/2561)

ปค.วก. 01 ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา (01/02/2561)

หางานได้งานที่ JOBTOPGUN (22/01/2561)

ทดสอบการเพิ่มข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ (11/01/2561)

วิทยาลัยการอาชีพจอมเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (11/01/2561)

ดาวน์โหลด ใบสมัครหอพักวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (17/01/2561)

แบบฟอร์มประวัตินักเรียนรุ่นที่16 ปี2556 (10/11/2558)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


20-02-2561 มอบโล่รางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

20-02-2561 มอบโล่รางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับทีมนักกีฬา ในโครงการ To be number one ครั้งที่ 13 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

19-02-2561 งานเปิดบ้านวิชาการ รร.อมก๋อยวิทยาคม

19-02-2561 งานเปิดบ้านวิชาการ รร.อมก๋อยวิทยาคม

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ ในงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) “ฟ้ามุ่ยบานวันวิชาการอมก๋อย” ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560 อีกทั้งยังเปิดศูนย์ fix it center และบริการ Car care โดยอุปกรณ์ที่นักเรียนประดิษฐ์เองโดยนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

รายละเอียด

19-02-2561 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ อำเภอจอมทอง

19-02-2561 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ อำเภอจอมทอง

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อำเภอจอมทอง รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

17-02-2561 English Camp 2018

17-02-2561 English Camp 2018

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน (English Camp 2018) โดยมีคณะวิทยากรจาก เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

16-02-2561 เข้าร่วมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

16-02-2561 เข้าร่วมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

รายละเอียด

14-02-2561 ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา

14-02-2561 ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำรีซูเม่ออนไลน์ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาจากสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จำนวน 7 แห่ง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.

Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.

Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.

Related Projects