สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาอาชีพ สู่การบริการชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


โควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา 2561 (11/01/2561)

โควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561 (09/01/2561)

กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (19/09/2560)

ประกาศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v-NET) ปีการศึกษา 2560 (24/07/2560)

การเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ระดับ ปวช. และ ปวส. (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (02/05/2560)

ใบสมัครเข้ารับการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (30/12/2559)

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (30/12/2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


แบบฟอร์มงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (01/02/2561)

ปค.วก. 01 ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา (01/02/2561)

หางานได้งานที่ JOBTOPGUN (22/01/2561)

ทดสอบการเพิ่มข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ (11/01/2561)

วิทยาลัยการอาชีพจอมเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (11/01/2561)

ดาวน์โหลด ใบสมัครหอพักวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (17/01/2561)

แบบฟอร์มประวัตินักเรียนรุ่นที่16 ปี2556 (10/11/2558)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


09-03-2561 รับโล่ปรกาศเกียรติคุณ กองลูกเสือดีเด่น

09-03-2561 รับโล่ปรกาศเกียรติคุณ กองลูกเสือดีเด่น


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่รางวัลชนะเลิศกองลูกเสือดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 

รายละเอียด

02-03-2561 ประเมินลูกเสือ-เนตรนารี ระดับภาค

02-03-2561 ประเมินลูกเสือ-เนตรนารี ระดับภาค

 

วันที่ 2 มีนาคม 2561 กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคเหนือ (พ.ส.น.อ.ภาคเหนือ) เพื่อพัฒนางานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรับรางวัลกองลูกเสือวิสามัญดีเด่นในระดับภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

01-03-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

01-03-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

 

วันที่ 1 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานกรรมการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่น นักเรียนนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี ครูผู้สอนดีเด่นประจำแผนกวิชา บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น พิธีส่งมอบศิษย์สู่อ้อมกอดผู้ปกครอง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

26-02-2561 โครงการสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

26-02-2561 โครงการสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 แก่ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวิทยากรจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

21-02-2561 ประกวดโครงการวิชาชีพ

21-02-2561 ประกวดโครงการวิชาชีพ

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการวิชาชีพของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

20-02-2561 มอบโล่รางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

20-02-2561 มอบโล่รางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับทีมนักกีฬา ในโครงการ To be number one ครั้งที่ 13 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.