สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา (13/09/2562) New!

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง (28/06/2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง (26/06/2562)

ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง (12/06/2562)

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2-2561 (05/06/2562)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาช่างยนต์) (23/04/2562)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ (19/04/2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


กำหนดการประกาศผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา และการแก้ "0" และ "มส" ภาคเรียนที่ 1-2562 (16/09/2562) New!

กำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (12/09/2562) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ส.ค.-2562 (11/09/2562) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.ค-2562 (09/08/2562)

ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ-2562 (30/07/2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิ.ย.-2562 (11/07/2562)

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2562 (27/06/2562)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


14-08-2562 โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี

14-08-2562 โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และให้เกียรติมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้กับผู้กำกับที่ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. และผ่านการตรวจกองหรือตรวจขั้นที่ 5 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1fbWDvCweQU8IPQNWyhkSCGU1FA8zDoJs

รายละเอียด

14-08-2562 เลือกตั้งนายก อวท. ปี 2563

14-08-2562 เลือกตั้งนายก อวท. ปี 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ นายอธิราช สมสุนันท์ นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้คะแนนรวม 129 คะแนน จากผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 672 คน ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1FF1iAwqJU2RJbXBL99_MAOcokPYujKCl

รายละเอียด

12-08-2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ ร.9

12-08-2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ ร.9

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง

รายละเอียด

08-08-2562 อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

08-08-2562 อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรมการอบรมเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากครูชนัญชิดา เจนแพทย์ ครูแผนกวิชาการบัญชี มาเป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมแนะนำและให้แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดกิจการและการทำธุรกิจ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1y-oitObeyqBDgdmbgnjhmpfCVYQkoxx9

รายละเอียด

07-08-2562 ถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน

07-08-2562 ถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการ การอาชีพจอมทองร่วมใจถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ ช่วงเวลา ดังนี้กิจกรรมช่วงเช้า พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมช่วงบ่าย พิธีเทิดพระคุณแม่ การมอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่น การมอบรางวัลให้กับการแข่งกลอนในหัวข้อ”พระคุณแม่” และกิจกรรมรักการออมจากธนาคารออมสิน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1eQh5rARXfW12bdl9ueNc07IIec8dC-fE

รายละเอียด

02-08-2562 งานประชุม อาชีวศึกษาอาเซียน

02-08-2562 งานประชุม อาชีวศึกษาอาเซียน

02-08-2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สารสนเทศและผู้สื่อข่าว ในงานประชุม อาชีวศึกษาอาเซียน “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคณุวุฒิวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและมาตรฐานระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2562 โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและ กล่าวเปิดการประชุม

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.