พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อผลิตกำลังคน สู่ชุมชนและสังคม

ปรัชญา : จริยธรรมเด่น เน้นทักษะ พัฒนาวิชาการ บริการสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3 (30/04/2564) New!

ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา (22/04/2564)

ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 4 อัตรา (20/04/2564)

ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2564 (05/04/2564)

ประกาศการประมูลร้านค้า จำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม (24/03/2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (19/03/2564)

ประกาศ เรื่องการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (04/03/2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (12/05/2564) New!

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 (11/05/2564) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เม.ย.-2564 (10/05/2564) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มี.ค.-2564 (08/04/2564)

ประกาศ-รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ-V-NET ปีการศึกษา 2563 (30/03/2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.พ.-2564 (15/03/2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ม.ค.-2564 (09/02/2564)

ดูข่าวทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


CICEC Student activities Magazine March 2021

CICEC Student activities Magazine March 2021

จุลสาร

CICEC Student activities Magazine March 2021

https://anyflip.com/klxta/uczn/

#วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

#CICECCongrat2020

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์) จำนวน 3 อัตรา

✨สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร อาคาร 12 ปีรวมใจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

</p>
                    <p><a class= รายละเอียด

วันที่ 22 เมษายน 2564 ณะกรรมการพิจารณาทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันที่ 22 เมษายน 2564 ณะกรรมการพิจารณาทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดให้นักศึกษาที่สนใจ
สมัครขอรับทุนลงทะเบียนแจ้งความจำนงในการการรับข้อมูลข่าวสาร "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" รุ่นที่ 3 เพื่อส่งเสริมโอกาสทางศึกษาต่อเต็มศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใกล้จบการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.

นักเรียน นักศึกษามีความสนใจสามารถเสนอชื่อพร้อมส่งใบสมัครให้แก่งานแนะแนว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ รอบที่ 1 ที่เว็บไซต์ http://www.xn--12c4atib2a9a0c4cyat5b.com/register 

รายละเอียด

วันที่ 17 เมษายน 2564 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จิตอาสาช่วยพัฒนา

วันที่ 17 เมษายน 2564 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จิตอาสาช่วยพัฒนา

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จิตอาสาช่วยพัฒนา มูลนิธิดอยทอง โดยได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายใน และภายนอกอาคาร โดยได้นำความรู้จากที่ฝึกงานมา ได้นำมาใช้ทำงานได้จริง รวดเร็ว และสามารถรับงานได้เอง ตามที่กล่าวว่า #=> อาชีวะยกกำลังสอง อาชีวะสร้างชาติ

รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

รายละเอียด

หน่วยงานภายในปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm