สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาช่างยนต์) (23/04/2562)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ (19/04/2562)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ (01/04/2562)

ประกาศ เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (13/03/2562)

กำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (03/03/2562)

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และหลักสูตรประกาศนียบัตรว (04/01/2562)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส.ตามระบบการรับสมัครโคต้า ปีการศึกษ (07/01/2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาการท่องเที่ยว (13/05/2562) New!

ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาการบัญชี (13/05/2562) New!

ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (13/05/2562) New!

ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (13/05/2562) New!

ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างยนต์ (13/05/2562) New!

ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (13/05/2562) New!

ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (13/05/2562) New!

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


06-05-2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

06-05-2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1wqAi4t8O5Wue-d0nBjG6EoFrgs90ydv5?fbclid=IwAR2QRbhtS1NX3QiuXF3yVNv7-lh_bKHP0pDwTmFMQeHRBZh-pysZnhDKndA

รายละเอียด

04-05-2562 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

04-05-2562 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1DcOtyqmwtT8idx-tZBiRLdO4M_G6Re6K

รายละเอียด

07-05-2562 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษกฯ

07-05-2562 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษกฯ

วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษกฯ โดยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดโครงการโดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารพระสัทธรรม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อีกทั้งยังเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1z1TxArLgRqiXsYRhntopXU4jvts6JnWK

รายละเอียด

03-05-2562 ครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

03-05-2562 ครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งดำเนินการกวาดล้างถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณบนถนนสายจอมทอง-อินทนนท์ หมายเลข 1009 ตั้งแต่ สามแยกกิโลเมตรที่ 0 จนถึงบริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และทำความสะอาดบริเวณหน้าหอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1onwT4RCRueVhxJUFYJ-ZK-RxgyfL8qQ-

รายละเอียด

30-04-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเร่งรัดความสำเร็จ

30-04-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเร่งรัดความสำเร็จ

วันที่ 30 เมษายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเร่งรัดความสำเร็จ เสริมสร้างความพร้อม เพื่อการจ้างงาน โดยวิทยากรจาก Education Development Center ได้ให้ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนทุกระดับชั้นด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning การพัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรมด้วยกระบวนการ Design Thinking และการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น การสร้างดิจิทัลพอร์ตฟอลิโอ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://drive.google.com/open?id=1P4dbmliFkw-FVar2XmTA-fTaSmXYRmR1

รายละเอียด

23-04-2562 นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

23-04-2562 นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม ครูแผนกวิชาการบัญชี และนางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เดินทางไปนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ บริษัท S & P ณ ศูนย์การเรียน เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ดี อีกทั้งยังได้รับคำชมจากสถานประกอบการด้วยครับ 

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.