สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างยนต์ (21/05/2561) New!

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (21/05/2561) New!

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (21/05/2561) New!

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (16/05/2561) New!

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (16/05/2561) New!

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาการบัญชี (16/05/2561) New!

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาการท่องเที่ยว (16/05/2561) New!

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


ลงประกาศรับสมัครงานกับ ThaiJob (24/04/2561)

แบบฟอร์มงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (01/02/2561)

ปค.วก. 01 ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา (01/02/2561)

หางานได้งานที่ JOBTOPGUN (22/01/2561)

ทดสอบการเพิ่มข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ (11/01/2561)

วิทยาลัยการอาชีพจอมเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (11/01/2561)

ดาวน์โหลด ใบสมัครหอพักวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (17/01/2561)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


20-05-2561 ออกหน่วยบริการชุมชน

20-05-2561 ออกหน่วยบริการชุมชน

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำตุ๊กตาการบูร ให้บริการฟรี ณ หอประชุม หมู่ที่ 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 13 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

19-05-2561 ออกหน่วยบริการชุมชน

19-05-2561 ออกหน่วยบริการชุมชน

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำตุ๊กตาการบูร ให้บริการฟรี ณ หอประชุมบ้านลุ่มใต้ หมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

16-05-2561 ยินดีต้อนรับครูใหม่

16-05-2561 ยินดีต้อนรับครูใหม่

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ กล่าวยินดีต้อนรับ ครูใหม่ ได้แก่ 1.นายปานเทพ ตั้งตระกูล ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
2.นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ ครูสาขาวิชาการบัญชี
3.นางกรวรรณ เชื้อเมืองพาน ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชาคณิตศาสตร์
4.นายเดชาวัต คำฟู และ นายวรัญญู จันตาโลก นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มาฝึกสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมทั้งให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้ทั้ง 5 ท่าน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

15-05-2561 ต้อนรับคณะดูงานจาก วษท.เชียงราย

15-05-2561 ต้อนรับคณะดูงานจาก วษท.เชียงราย

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และมาส่งอาจารย์กรวรรณ เชื้อเมืองพาน ที่จะได้มาช่วยราชการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในปีการศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในการนี้ ทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

รายละเอียด

15-05-2561 บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน 1/2561

15-05-2561 บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน 1/2561

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าสู่รั้ววิทยาลัยฯ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

14-05-2561 ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน

14-05-2561 ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาให้โอวาทพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.