สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาอาชีพ สู่การบริการชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ เนื้อหาบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงได้ทางผู้ดูแลระบบจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


โควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา 2561 (11/01/2561) New!

โควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561 (09/01/2561) New!

กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (19/09/2560)

ประกาศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v-NET) ปีการศึกษา 2560 (24/07/2560)

การเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ระดับ ปวช. และ ปวส. (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (02/05/2560)

ใบสมัครเข้ารับการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (30/12/2559)

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (30/12/2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักศึกษา


ทดสอบการเพิ่มข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ (11/01/2561) New!

วิทยาลัยการอาชีพจอมเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (11/01/2561) New!

ดาวน์โหลด ใบสมัครหอพักวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (11/01/2561) New!

แบบฟอร์มประวัตินักเรียนรุ่นที่16 ปี2556 (10/11/2558)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความแก้ 0 และมส. (16/10/2557)

นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง resume ในเว็บไซต์ www.v-cop.net | วันที่รายงาน 15 กันยายน 2557 (15/09/2557)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขร. (08/09/2557)

ดูข่าวทั้งหมด

ประมวลกิจกรรมนักศึกษา คณาจารย์ วิทยาลัย


09-01-25610 บริษัทเอส แอนด์ พี แนะแนวการฝึกงาน

09-01-25610 บริษัทเอส แอนด์ พี แนะแนวการฝึกงาน

วันที่ 9 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) โดยนำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 

รายละเอียด

10-01-2561 ออกกำลังกายวันพุธ

10-01-2561 ออกกำลังกายวันพุธ

วันที่ 10 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยการออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

3-7 มกราคม 2561 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์

3-7 มกราคม 2561 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์

  วันที่ 3-7 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  

รายละเอียด

5-7 มกราคม 2561 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

5-7 มกราคม 2561 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

  วันที่ 5-7 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือระดับภาคประจำภาคเหนือ  

รายละเอียด

29-12-2560 เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วท.เชียงใหม่

29-12-2560 เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วท.เชียงใหม่

  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ จุดบริการประชาชน ปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.สารภี จ.เชียงใหม่  

รายละเอียด

27-12-2560 พิธีเปิดโครงการ To Be Number one

27-12-2560 พิธีเปิดโครงการ To Be Number one

  วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ To be number one ครั้งที่ 13 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.

Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.

Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.

Related Projects