พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อผลิตกำลังคน สู่ชุมชนและสังคม

ปรัชญา : จริยธรรมเด่น เน้นทักษะ พัฒนาวิชาการ บริการสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศ-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตาพิเศษ) (19/09/2565) New!

ประกาศ-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) (14/09/2565)

กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (06/09/2565)

ประกาศ-ขยายรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2565 (25/05/2565)

ประกาศ-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2565 (รอบที่4) (20/05/2565)

ประกาศ-ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ (09/05/2565)

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (06/05/2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 2565 (12/09/2565)

ประกาศ เรื่อง การหมดสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาา 2565 (09/09/2565)

ประกาศ-ธุรกิจที่ผ่านการประเมินแผนธุรกิจ-2565 (30/08/2565)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 2565 (16/08/2565)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 2565 (16/08/2565)

ประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 1/2565 (26/07/2565)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน เม.ย. 2565 (30/05/2565)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นายชัชวาลย์ มูลศรี

-

อีเมล์

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


กิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้การฝึกอบรมทักษะอาชีพ

กิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้การฝึกอบรมทักษะอาชีพ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จัดกิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้การฝึกอบรมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน โดยมี นางกรรณิกา ซาหยอง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและพบปะพูดคุยกับครูและนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีตัวแทนนักเรียนสาขางานการท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำถือธงประจำกลุ่มทั้ง ๕ กลุ่ม เพื่อเตรียมนำนักเรียนไปเข้าสู่ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะด้านอาชีพ” จำนวน 5 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้สาขางานท่องเที่ยวและสาขางานการบัญชี ฐานที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้สาขางานช่างยนต์และหอพักโครงการอาชีวะอยู่ประจำ ฐานที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้สาขางานไฟฟ้ากำลังและสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ฐานที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้สาขางานช่างเชื่อมโลหะ , เทคนิคพื้นฐาน และช่างก่อสร้าง ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1MPYuyMEAFaWM6HBF-avFoxvuxGFEyXhW?usp=sharing

รายละเอียด

11 ส.ค. 2565 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

11 ส.ค. 2565 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ขึ้นไปยังโต๊ะหมู่บูชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายพระพรชัยมงคล

28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง อีกทั้งยังนำนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า 100 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยกว๋าว หมู่ 20 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

(ภาคค่ำ) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง

รายละเอียด

27 กรกฎาคม 2565 ประชุมผู้ปกครอง

27 กรกฎาคม 2565 ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการระบบดูแลผู้เรียนกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลผู้เรียน (การประชุมผู้ปกครอง) ระดับชั้น ปวช.2 - 3 และระดับชั้น ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เป็นประธานในพิธีพร้อมพบปะผู้ปกครอง อีกทั้งยังมีผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย พบปะผู้ปกครอง และมอบเกียรติบัตรนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ที่มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี และนักเรียนที่มีจิตอาสา และพบครูที่ปรึกษาเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับกระบวนการลดปัญหาการออกกลางคัน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

26 กรกฎาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม

26 กรกฎาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มาให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุมอินทนนท์ 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีภายใต้สถานการณ์การป้องกันโรคโควิด-19 โดยการเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

หน่วยงานภายในปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

     
       
   

 

เฟซบุ๊ก : ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

                           
 

เฟซบุ๊ก : แผนก/สาขางาน

                       
                           
                     
                           
                     
                           
                     
                           
           

เฟซบุ๊ก : แผนก/สาขางาน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมโครงการของสถานศึกษา ฯลฯ

         
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong