พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อผลิตกำลังคน สู่ชุมชนและสังคม

ปรัชญา : จริยธรรมเด่น เน้นทักษะ พัฒนาวิชาการ บริการสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี พ.ศ. 2564 (19/11/2564) New!

ใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ปีการศึกษา 2565 - รอบโควตา (11/11/2564) New!

ใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2565 - รอบโควตา (11/11/2564) New!

แนวการปฏิบัติ รับรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (แรกเข้า) ระดับ ปวช.และ ปวส.ประจำปีการศึกษา 2565 (11/11/2564) New!

ประกาศ-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ระบบโควตา ปีการศึกษา 2565 (20/10/2564)

ประกาศ เรื่องการคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ ภาคเรียนที่ 1-2564 (20/08/2564)

เผยแพร่-สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563 (11/06/2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ต.ค.-2564 (12/11/2564) New!

ประกาศ-เรื่อง-การจัดการเรียนการสอน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2564-ฉบับที่-6 (12/11/2564) New!

ประกาศ-เรื่อง-การจัดการเรียนการสอน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2564-ฉบับที่-4 (05/11/2564)

เรื่อง เลื่อนการเข้าพักอาศัยหอพัก วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (29/10/2564)

ประกาศ-เรื่อง-การจัดการเรียนการสอน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2564-ฉบับที่-1 (29/10/2564)

ประกาศ-กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (21/10/2564)

ประกาศ-เรื่อง การแก้ไขผลกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (20/10/2564)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ

081-287-4479

Pariwit441@gmail.com

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


วันที่ 28 ตุลาคม 2564 การลงทะเบียนเรียน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 การลงทะเบียนเรียน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการลงทะเบียนเรียน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีการตรวจเครื่องแต่งกาย พร้อมวัดอุณหภูมิผ่านจุดคัดกรองเพื่อที่จะเข้าไปลงทะเบียนกับครูที่ปรึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ในการนี้ ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการลงทะเบียนให้กับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 โดยนักเรียน นักศึกษาที่อยู่พื้นที่เสี่ยง หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางมาลงทะเบียน ให้สามารถลงทะเบียนผ่านครูที่ปรึกษาของตนเองได้ครับ

รายละเอียด

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมแข่งขัน สุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ก ปีที่ 9 (Cabling & Networking Contest #9) รอบคัดเลือกภาคเหนือ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมแข่งขัน สุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ก ปีที่ 9 (Cabling & Networking Contest #9) รอบคัดเลือกภาคเหนือ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขัน สุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ก ปีที่ 9 (Cabling & Networking Contest #9) รอบคัดเลือกภาคเหนือ ซึ่งจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ โดยผลการแข่งขันคือ นายยุทธนา ปัดลี นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 ได้ลำดับที่ 8 ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ ที่จังหวัดนครนายก ในเดือนพฤศจิกายนต่อไปครับ

รายละเอียด

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางจัดการศึกษา และการเปิดสาขาวิชาใหม่ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เพื่อตอบสนองต่อชุมชนของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 การประเมินการเตรียมความพร้อม เปิดสถานศึกษาตามแบบประเมินมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 การประเมินการเตรียมความพร้อม เปิดสถานศึกษาตามแบบประเมินมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อม เปิดสถานศึกษาตามแบบประเมินมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุวลีย์ เดชะปราปต์ ปลัดอำเภอจอมทอง และนายเฉลิม เลาว้าง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อม เปิดสถานศึกษาในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอจอมทอง ได้แก่ คุณเศรษฐพัศ อุดมพิบูลภัทร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอจอมทอง มาบรรยายเกี่ยวกับ การคัดกรองผู้เรียน การใช้ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 รวมไปถึงการเตรียมความพร้อเมื่อพบผู้มีความเสี่ยงในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

หน่วยงานภายในปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong