พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อผลิตกำลังคน สู่ชุมชนและสังคม

ปรัชญา : จริยธรรมเด่น เน้นทักษะ พัฒนาวิชาการ บริการสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศ เรื่องการคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ ภาคเรียนที่ 1-2564 (20/08/2564)

เผยแพร่-สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563 (11/06/2564)

ประกาศ-การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (11/06/2564)

เผยแพร่-ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ (09/06/2564)

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3 (30/04/2564)

ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา (22/04/2564)

ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 4 อัตรา (20/04/2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.ย.-2564 (11/10/2564) New!

ประกาศ เรื่อง การหมดสิทธิเข้ารับการเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (07/10/2564) New!

ประกาศ-ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน-ฉบับที่4 (13/09/2564)

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค. 2564 (13/09/2564)

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค.-2564 (24/08/2564)

ประกาศ-รายชื่อนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (20/08/2564)

ประกาศ เรื่องขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอน-ฉบับที่-2 (30/07/2564)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ

081-287-4479

Pariwit441@gmail.com

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


เรียนวิทยาลัยฯ ใกล้บ้าน เรียนที่..วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตา 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2564 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ที่ลิงค์ https://bit.ly/3mXODJl

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 053-341872 ต่อ 17 หรือ 053-341485 ได้ทุกวันและเวลาราชการนะครับ 

#วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

#รับสมัครเรียนปีการศึกษา2565

#เรียนวิทยาลัยใกล้บ้านเรียนที่การอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ ข้าราชการครู ซึ่งย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี มาปฏิบัติราชการ ในตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ในนามวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งครับ

รายละเอียด

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 การประชุมเรื่อง ติดตามการมอบนโยบายเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 การประชุมเรื่อง ติดตามการมอบนโยบายเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดการประชุมเรื่อง ติดตามการมอบนโยบายเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน onsite ตามแนวปฏิบัติของ ศบค.จังหวัดเชียงใหม่ การขยายหลักสูตรช่างก่อสร้าง เพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน รวมไปถึงการเตรียมการสร้างกลยุทธ์การแนะแนวและโควต้าของวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และร่วมแสดงความยินดีกับนายจีรัง วงศ์วุฒิ ครู คศ.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

รายละเอียด

ฉีดวัคซีนแล้ว อย่าลืม

ฉีดวัคซีนแล้ว อย่าลืม

ดาวน์โหลด “หมอพร้อม APP” เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

และเป็นช่องทางการสื่อสาร ระบบรายงานการติดตามอาการไม่พึงประสงค์และระบบนัดในการรับวัคซีนเข็มที่ 2 นะครับ 

สามารถดาวน์โหลดได้ 

ระบบ iOS  https://shorten.moph.go.th/api/item/b-rMEjDnT

ระบบ Android  https://play.google.com/store/apps/details

รายละเอียด

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน Pfizer”

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน Pfizer”

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษาเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12-17 ปี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขอำเภอจอมทอง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีการตรวจคัดกรองจากวิทยาลัยฯ และเดินทางเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์รับบริการฉีดวัคซีนโรงเรียนจอมทอง

รายละเอียด

หน่วยงานภายในปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong