สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศ-การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ระบบโควตา ปีการศึกษา 2563 (17/10/2562) New!

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (16/10/2562) New!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (11/10/2562) New!

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา (09/10/2562) New!

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา (13/09/2562)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง (28/06/2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง (26/06/2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


แบบคำร้องขอแก้ 0, มส. ของนักเรียน นักศึกษา (30/09/2562) New!

กำหนดการประกาศผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา และการแก้ "0" และ "มส" ภาคเรียนที่ 1-2562 (16/09/2562)

กำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (12/09/2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ส.ค.-2562 (11/09/2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.ค-2562 (09/08/2562)

ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ-2562 (30/07/2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิ.ย.-2562 (11/07/2562)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


23-34-09-2562 Chiangmai Showcase 2019

23-34-09-2562 Chiangmai Showcase 2019

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน Chiangmai Showcase 2019 โดยมีการนำหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ไปจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชม อีกทั้งยังมีการฝึกอบรม 108 อาชีพ การทำที่ครอบพวงกุญแจ Key Cover และยังมีการจำหน่ายชุดอาหารว่างและขนมคุ้กกี้ ภายใต้ธุรกิจ Break Time ของนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

25-09-2562 โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

25-09-2562 โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2562 ท่านเลขาฯ บุญรักษ์ ยอดเพชร และผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อประสานงานโครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ร้านกาแฟทองอินทนนท์ 108-1009 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

17-19-09-2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562

17-19-09-2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 17-19 กันยายน 2562 กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ คณะวิทยากรจากค่ายลูกเสือหลวงแคมป์ ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพักแรม โดยมีพิธีสำรวจตัวเองและประดับแถบ 3 สี การตรวจเยี่ยมค่ายที่พักประจำวัน กิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ และในวันปิดค่ายพักแรม ยังได้รับเกียรติจาก นายวินัย จันทรานาค รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติภาคเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

16-09-2562 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค

16-09-2562 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค

วันที่ 16 กันยายน 2562 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวสันต์ เตปินไวทย์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มาเป็นวิทยากรในการอบรมในเรื่อง การอบรมให้ความรู้และการบูรณาการเรียนการสอน และปลูกจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

05-09-2562 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

05-09-2562 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 5 กันยายน 2562 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของแต่ละสาขา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

02-09-2562 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

02-09-2562 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรมการอบรมเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากครูจิตใส แก้วบุญเรือง ครูแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มาเป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมแนะนำและให้แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดกิจการและการทำธุรกิจ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.