สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศ-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา (03/09/2563)

ประกาศ-ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และแม่บ้าน (28/08/2563)

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต (25/08/2563)

ประกาศ-เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี พ.ศ.2562 (04/08/2563)

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (27/06/2563)

ประกาศ-มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (16/06/2563)

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR)-ปีการศึกษา2562 (01/06/2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ส.ค.-2563 (09/09/2563) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.ค.-2563 (06/08/2563)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิ.ย.-2563 (15/07/2563)

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (02/07/2563)

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักหอพักในวิทยาลัยฯ ภาคเรียนที่ 1-2563 (25/06/2563)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ค.-2563 (05/06/2563)

รายวิชา การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 (27/05/2563)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


วันที่ 16 กันยายน 2562 การประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กันยายน 2562 การประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กันยายน 2562 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อคัดเลือกตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทีมที่เข้าประกวดจำนวน 6 ทีม โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน ได้แก่ ทีมโฟล์คซองจากทีมช่างไฟฟ้ากับบัญชี

รายละเอียด

วันที่ 12-13 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12-13 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังมีวิทยากรภายนอกจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.วิมลชญาน์ สถิตสุนทรพันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ดร.โอภาส เกตุเดชา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ และอาจารย์สุดใจ เกตุเดชา ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และปัญหาขยะมูลฝอย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อีกทั้งยังได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ ณ ร้านนครพาณิชย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

วันที่ 12 กันยายน 2563 บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 กันยายน 2563 บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ณ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ มีผู้เข้าร่วมบริการงานซ่อมดังนี้

1.ซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 31 รายการ

2.ซ่อมงานไฟฟ้า จำนวน 43 รายการ

3.ซ่อมงานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

4.ช่างเชื่อมโลหะ - รายการ

รายละเอียด

วันที่ 11 กันยายน 2563 กิจกรรมเกียรติมอบรางวัลแผนธุรกิจที่การคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 กิจกรรมเกียรติมอบรางวัลแผนธุรกิจที่การคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมอบรางวัลแผนธุรกิจที่การคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 3 ธุรกิจ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ธุรกิจการจำหน่ายปลาสวยงาม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ธุรกิจบัญชีก้านหอม แผนกวิชาการบัญชี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ธุรกิจ Healty Clean Food แผนกวิชาการท่องเที่ยว

รายละเอียด

วันที่ 11-16 กันยายน 2563 โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0

วันที่ 11-16 กันยายน 2563 โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0

ครูสุริยัน สุวรรณ์หล้า และครูศุภชัย อุปขาว สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเป็นตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพจอมทองเข้ารับการฝึกอบรม โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (Upgrade) หลักสูตรการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อรองรับ IOT ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองได้อย่างเหมาะสม เปลี่ยนแนวคิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเดิมๆ ที่ทุกบ้านมีอยู่แล้ว ให้มีความอัจฉริยะทันสมัยมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในบ้านเรือนอย่างพึงพอใจ ปลูกฝังแนวคิดใหม่ สร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในการที่จะเป็นกำลังพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

รายละเอียด

วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะชุมชน

วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะชุมชน

วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูทุกแผนกวิชา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะชุมชน ณ บ้านหนองห่ายสามัคคี หมู่ที่ 13 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.