สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (05/06/2561) New!

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2561 (01/06/2561)

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2-2560 (31/05/2561)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1-2561 (30/05/2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างยนต์ (21/05/2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (21/05/2561)

ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (21/05/2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2561 (20/06/2561) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤษภาคม 2561 (18/06/2561) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธันวาคม 2560 (05/06/2561) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤศจิกายน 2560 (05/06/2561) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ตุลาคม 2560 (05/06/2561) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เมษายน 2561 (05/06/2561) New!

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มีนาคม 2561 (05/06/2561) New!

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


13-06-2561 ร่วมรณรงค์เยาวชนไทย ไม่เล่นการพนันบอล

13-06-2561 ร่วมรณรงค์เยาวชนไทย ไม่เล่นการพนันบอล

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดรณรงค์เยาวชนไทย ไม่เล่นการพนันบอล โดยมี นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีตำรวจภูธรจอมทอง

รายละเอียด

11-06-2561 แนะแนวการศึกษาประเทศจีน

11-06-2561 แนะแนวการศึกษาประเทศจีน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาระหว่างวิทยาลัยการอาชีพจอมทองและรุ่ยพ่านอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวิทยากรจากบริษัทดังกล่าว มาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศจีนให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

08-06-2561 ศึกษาดูงาน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1

08-06-2561 ศึกษาดูงาน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงาน โดยศึกษาดูการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และการใช้งานอุปกรณ์ในงานระบบภาพและเสียง ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถานีในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการและทีมงานช่างเทคนิคทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเปิดวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่ได้เลือกเรียน ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz.

รายละเอียด

05-06 มิถุนายน 2561 โครงการสร้างอาชีพใหม่และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน

05-06 มิถุนายน 2561 โครงการสร้างอาชีพใหม่และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลจอมทอง ดำเนินการสร้างอาชีพใหม่และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำศูนย์เทศบาลตำบลจอมทอง การฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู หมูแดดเดียว และหมูฝอย ณ อาคารพรหมมงคล เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

02-06-2561 ประชุมผู้ปกครอง

02-06-2561 ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2-3 ทุกสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งยังมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

30-05-2561 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

30-05-2561 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ โดยมีการปลูกต้นไม้โดยรอบวิทยาลัยฯ และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ และกิจกรรมชมวีดิทัศน์ โดยทางวัดห้วยตองสัก ได้นำวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาให้นักเรียนได้รับชม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.