ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
24/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4 New
24/11/2563 ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน New
23/11/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง New
16/11/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง New
16/11/2563 New
13/11/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ต.ค.-2563
09/11/2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือ...
05/11/2563 ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข)
03/11/2563 ประกาศ-การแก้ไขผลกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
02/11/2563 ประกาศ-ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30/10/2563 ประกาศ-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22/10/2563 ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา
20/10/2563 แบบฟอร์มใบลาออกของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
20/10/2563 แบบฟอร์มใบลาของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
19/10/2563 ประกาศ-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
19/10/2563 ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ระบบโควตา ปีการศึกษา 2564
16/10/2563 ประกาศ-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ระบบโควตา ปีการศึกษา 2564
12/10/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.ย.-2563
02/10/2563 ประกาศ-เชิญชวนร่วมเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซลขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
30/09/2563 เผยแแพร่วิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
09/09/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ส.ค.-2563
03/09/2563 ประกาศ-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา
28/08/2563 ประกาศ-ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และแม่บ้าน
25/08/2563 ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต
06/08/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.ค.-2563