ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
13/12/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ย.-2562 New
03/12/2562 หลักสูตรระยะสั้น 2558
15/11/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ต.ค.-2562
14/11/2562 ประกาศ-แจ้งการหยุดการเรียนการสอนและเรียนทดแทน ประจำปีการศึกษา 2562 (ร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์)
06/11/2562 ประกาศ-รับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
04/11/2562 ประกาศ-แจ้งการหยุดการเรียนการสอนและเรียนทดแทน ประจำปีการศึกษา 2562
22/10/2562 ประกาศ-ผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
22/10/2562 ใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบปกติ
22/10/2562 ประกาศ-การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2563 (รอบปกติ)
21/10/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.ย.-2562
18/10/2562 แนวการปฏิบัติ รับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563
18/10/2562 แนวการปฏิบัติ รับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563
18/10/2562 ประกาศ-เชิญชวนร่วมยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปี พ.ศ.2562
17/10/2562 ประกาศ-การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ระบบโควตา ปีการศึกษา 2563
16/10/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
11/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
09/10/2562 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา
30/09/2562 แบบคำร้องขอแก้ 0, มส. ของนักเรียน นักศึกษา
16/09/2562 กำหนดการประกาศผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา และการแก้ "0" และ "มส" ภาคเรียนที่ 1-2562
13/09/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา
12/09/2562 กำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11/09/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ส.ค.-2562
09/08/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.ค-2562
30/07/2562 ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ-2562
12/07/2562 ประกาศ-เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์