ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
16/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง New
15/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนก New
08/11/2561 ประกาศ - ผู้ชนะการเสนอราคาอาคารเรียน New
06/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบฉีดเชื้อเพลิง
01/11/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอ
01/11/2561 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอ
31/10/2561 ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน
30/10/2561 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
30/10/2561 ประกาศ เรื่อง รับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ ครั้งที่ 1ประจำภาคเรียนที่ 2-2561
30/10/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-กันยายน 2561
19/10/2561 ประกาศคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
19/10/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-สิงหาคม 2561
19/10/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-กรกฎาคม 2561
18/10/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ
18/10/2561 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบฉีดเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สแอลพีจี
13/10/2561 ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างยนต์
13/10/2561 ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13/10/2561 ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
13/10/2561 ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาการท่องเที่ยว
13/10/2561 ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาการบัญชี
13/10/2561 ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
13/10/2561 ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
06/11/2561 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
09/10/2561 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
01/10/2561 งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ