ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
12/07/2562 ประกาศ-เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ New
11/07/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิ.ย.-2562 New
01/07/2562 ประกาศ-เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับอาคารเรียนและอาคารศูนย์วิทยบริการ
01/07/2562 ประกาศ-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน
01/07/2562 ยกเลิกประกาศ-ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับอาคารเรียนและอาคารศูนย์วิทยบริการ
01/07/2562 ประกาศ-เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับการเรียนการสอน
28/06/2562 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง
27/06/2562 รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2562
26/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง
19/06/2562 ประกาศ-เรื่องการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
18/06/2562 ประกาศ-เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
12/06/2562 ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง
11/06/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ค.-2562
11/06/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เม.ย.-2562
05/06/2562 ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2-2561
29/05/2562 เอกสารโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
27/05/2562 เอกสารประกอบการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาการท่องเที่ยว
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาการบัญชี
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างยนต์
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10/05/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เม.ย.-2562