ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
30/03/2566 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ. New
29/03/2566 ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำป New
24/03/2566 ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2566 New
23/03/2566 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ New
22/03/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 New
22/03/2566 ประกาศ-เชิญชวนผู้มีความประสงค์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 New
22/03/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5 ประจำปี 25 New
16/03/2566 ประกาศ-รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย)
09/03/2566 ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนฯ
08/03/2566 ประกาศ เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
08/03/2566 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 2566
10/02/2566 ประกาศ เรื่อง การหมดสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
07/02/2566 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 2566
26/01/2566 ประกาศ-รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
12/01/2566 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 2565
09/01/2566 ประกาศ-รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
09/01/2566 ประกาศ-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)
04/01/2566 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-รอบปกติ รอบที่ 2-ปี 2566
23/12/2565 ผลการสอบคัดเลือกบุคคล-ตำแหน่ง-พนักงานขับรถยนต์-เจ้าหน้าที่ธุรการและยามรักษาการณ์
19/12/2565 ประกาศ-ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ยาม พนักงานขับรถ
08/12/2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน พ.ย. 2565
01/12/2565 ประกาศ-รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
22/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานฯ
22/11/2565 ประกาศ-ผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
21/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันContact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong