ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
01/12/2565 ประกาศ-รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์ New
22/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานฯ
22/11/2565 ประกาศ-ผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
21/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
09/11/2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 2565
08/11/2565 ประกาศ-แจ้งการหยุดการเรียนการสอนและเรียนทดแทน ประจำปีการศึกษา 2565 (ร่วมการแข่งขันทักษะ)
08/11/2565 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพจอมทองฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
07/11/2565 ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานฯ
02/11/2565 ประกาศ-เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับรายงานตัวรอบทั่วไปและรอบโควตา ปีการศึกษา 2566
03/11/2565 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-รอบปกติ รอบที่ 1-ปี 2566
01/11/2565 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. รอบโควตา-ปี 2566
01/11/2565 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. รอบโควตา-ปี 2566
28/10/2565 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานฯ
27/10/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
17/10/2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน พ.ค. 2565
11/10/2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ก.ย. 2565
23/09/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู (ช่างอิเล็กฯ)
19/09/2565 ประกาศ-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตาพิเศษ)
15/09/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (ช่างอิเล็กฯ)
12/09/2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 2565
09/09/2565 ประกาศ เรื่อง การหมดสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาา 2565
14/09/2565 ประกาศ-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)
06/09/2565 กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
02/09/2565 ประกาศ-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ช่างอิเล็กฯ)
30/08/2565 ประกาศ-ธุรกิจที่ผ่านการประเมินแผนธุรกิจ-2565Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong