ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
26/07/2565 ประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 1/2565
12/07/2565 แผนกวิชาก่อสร้างและโยธา
28/06/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู (ช่างเชื่อม)
17/06/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (ช่างเชื่อม)
10/06/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
02/06/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (ช่างยนต์)
30/05/2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน เม.ย. 2565
25/05/2565 ประกาศ-ขยายรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2565
24/05/2565 ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
20/05/2565 ประกาศ-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2565 (รอบที่4)
17/05/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
17/05/2565 ประกาศ-การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564
09/05/2565 ประกาศ-ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ
06/05/2565 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
06/05/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
02/05/2565 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565
27/04/2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน มี.ค. 2565
22/04/2565 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน รับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2565
17/04/2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2565
08/04/2565 ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาร้านค้า จำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565
07/04/2565 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
28/03/2565 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
22/03/2565 การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
17/03/2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 2565
15/03/2565 ประกาศ-กำหนดการแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong