ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
20/09/2564 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถบัสจำลอง) New
13/09/2564 ประกาศ-ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน-ฉบับที่4 New
13/09/2564 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค. 2564 New
24/08/2564 ประกาศ-เชิญชวนยื่นคุณลักษณะเฉพาะชุดครุภัณฑ์ รถบัสจำลอง
24/08/2564 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค.-2564
24/08/2564 เผยแพร่-รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563
20/08/2564 ประกาศ เรื่องการคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ ภาคเรียนที่ 1-2564
20/08/2564 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564
06/08/2564 แบบฟอร์มรายงานครุภัณฑ์
06/08/2564 แบบฟอร์มรายงานวัสดุคงทนคงเหลือ
30/07/2564 ประกาศ เรื่องขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอน-ฉบับที่-2
12/07/2564 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากโควิด 19
12/07/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิ.ย.-2564
08/07/2564 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากโควิด 19
05/07/2564 ประกาศ-เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
01/07/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2
27/06/2564 คู่มือการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา
25/06/2564 ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (บัญชี)
25/06/2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
25/06/2564 ประกาศ-ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิทยาศาสตร์)
22/06/2564 ประกาศ-ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิทยาศาสตร์)
15/06/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ค.-2564
11/06/2564 เผยแพร่-สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
11/06/2564 ประกาศ-การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
09/06/2564 เผยแพร่-ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจContact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong