ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
14/09/2561 ประกาศเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 New
14/09/2561 เชิญชวนร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางประจำปีงบประมาณ 2562 New
11/09/2561 ขออนุมัติการจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างชุดทดลองระบบฉีดเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สแอลพีจีแบบแผงโมดูล New
11/09/2561 ขออนุมัติการจัดแผนการจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ New
17/07/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิถุนายน 2561
13/07/2561 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11/07/2561 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
03/07/2561 แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
22/06/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
18/06/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤษภาคม 2561
05/06/2561 ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
05/06/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธันวาคม 2560
05/06/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤศจิกายน 2560
05/06/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ตุลาคม 2560
05/06/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เมษายน 2561
05/06/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มีนาคม 2561
05/06/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-กุมภาพันธ์ 2561
05/06/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มกราคม 2561
01/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2561
31/05/2561 ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2-2560
30/05/2561 ประกาศ เรื่อง รับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1-2561
21/05/2561 ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างยนต์
21/05/2561 ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
28/08/2561 ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16/05/2561 ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ