ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
21/05/2561 ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างยนต์ New
21/05/2561 ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ New
21/05/2561 ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง New
16/05/2561 ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ New
16/05/2561 ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ New
16/05/2561 ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาการบัญชี New
16/05/2561 ตารางเรียน-1-61-สาขาวิชาการท่องเที่ยว New
24/04/2561 ลงประกาศรับสมัครงานกับ ThaiJob
23/04/2561 แนวการปฏิบัติ การรับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2561
23/04/2561 แนวการปฏิบัติ การรับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2561
23/04/2561 กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
15/03/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์
15/03/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2560
02/02/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
01/02/2561 รายละเอียดคุณลักษณะะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ (จำนวน 3 ชุด)
01/02/2561 แบบฟอร์มงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
01/02/2561 ปค.วก. 01 ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
31/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
25/01/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2560
25/01/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
23/01/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
22/01/2561 หางานได้งานที่ JOBTOPGUN
18/01/2561 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ
11/01/2561 ทดสอบการเพิ่มข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
11/01/2561 โควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา 2561