ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
19/03/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.พ.-2562 New
13/03/2562 ประกาศ เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 New
07/03/2562 แบบคำร้องขอแก้ 0.มส.
03/03/2562 กำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25/02/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ม.ค.-2562
25/02/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธ.ค.-2561
25/02/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ย.-2561
25/02/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ต.ค.-2561
22/01/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-net ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส.2
22/01/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-net ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.3
22/01/2562 กำหนดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ประจำปีการศึกษา 2561
04/01/2562 การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และหลักสูตรประกาศนียบัตรว
07/01/2562 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส.ตามระบบการรับสมัครโคต้า ปีการศึกษ
02/01/2562 แนวการปฏิบัติ รับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562
02/01/2562 แนวการปฏิบัติ รับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562
25/12/2561 เอกสารการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
06/12/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ตุลาคม 2561
30/11/2561 โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ สพฐ.2/ 2561
21/11/2561 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบโควต้า (โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก)
16/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
15/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนก
08/11/2561 ประกาศ - ผู้ชนะการเสนอราคาอาคารเรียน
06/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบฉีดเชื้อเพลิง
01/11/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอ
01/11/2561 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอ