ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
01/12/2565 ประกาศ-รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์ New
22/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานฯ
21/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
08/11/2565 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพจอมทองฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
07/11/2565 ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานฯ
28/10/2565 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานฯ
27/10/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
23/09/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู (ช่างอิเล็กฯ)
15/09/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (ช่างอิเล็กฯ)
02/09/2565 ประกาศ-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ช่างอิเล็กฯ)
15/08/2565 ประกาศ-เชิญชวนส่งข้อมูลและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน
28/06/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู (ช่างเชื่อม)
17/06/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (ช่างเชื่อม)
10/06/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
02/06/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (ช่างยนต์)
24/05/2565 ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
17/05/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
02/05/2565 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565
08/04/2565 ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาร้านค้า จำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565
25/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนเสมือนจริงในการจัดนำเที่ยว (รถบัสจำลอง)
24/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
11/11/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนเสมือนจริงในการจัดนำเที่ยว (รถบัสจำลอง) วิทยาลัยการอาชีพจอมท
04/11/2564 ประกาศ-ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (รถบัสจำลอง) ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที
27/10/2564 ประกาศ-ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (รถบัสจำลอง) ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4
15/10/2564 ประกาศ-ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (รถบัสจำลอง) ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong