ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
30/03/2566 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ. New
29/03/2566 ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำป New
24/03/2566 ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2566 New
23/03/2566 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ New
22/03/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 New
16/03/2566 ประกาศ-รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย)
09/03/2566 ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนฯ
08/03/2566 ประกาศ เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
26/01/2566 ประกาศ-รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
09/01/2566 ประกาศ-รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
23/12/2565 ผลการสอบคัดเลือกบุคคล-ตำแหน่ง-พนักงานขับรถยนต์-เจ้าหน้าที่ธุรการและยามรักษาการณ์
19/12/2565 ประกาศ-ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ยาม พนักงานขับรถ
01/12/2565 ประกาศ-รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
22/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานฯ
21/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
08/11/2565 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพจอมทองฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
07/11/2565 ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานฯ
28/10/2565 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานฯ
27/10/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
23/09/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู (ช่างอิเล็กฯ)
15/09/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (ช่างอิเล็กฯ)
02/09/2565 ประกาศ-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ช่างอิเล็กฯ)
15/08/2565 ประกาศ-เชิญชวนส่งข้อมูลและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน
28/06/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู (ช่างเชื่อม)
17/06/2565 ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (ช่างเชื่อม)Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong