ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาการบัญชี
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างยนต์
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
13/05/2562 ตารางเรียน-1-2562-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10/05/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เม.ย.-2562
04/05/2562 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าพักหอพักนักเรียนภายในวิทยาลัยฯ ภาคเรียนที่ 1-
03/05/2562 กำหนดการ โครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
25/04/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มี.ค.-2562
23/04/2562 ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาช่างยนต์)
19/04/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
01/04/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
19/03/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ก.พ.-2562
13/03/2562 ประกาศ เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
07/03/2562 แบบคำร้องขอแก้ 0.มส.
03/03/2562 กำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25/02/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ม.ค.-2562
25/02/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธ.ค.-2561
25/02/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พ.ย.-2561
25/02/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ต.ค.-2561
22/01/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-net ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส.2
22/01/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-net ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.3
22/01/2562 กำหนดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ประจำปีการศึกษา 2561
04/01/2562 การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และหลักสูตรประกาศนียบัตรวContact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong