ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
31/03/2557 รายนามผู้ปฏิบัติงานธุรการนอกเวลาราชการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง
31/03/2557 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 2
27/03/2557 แบบฟอร์มใบวผ.1-3 SUMMER56
25/03/2557 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)
14/03/2557 รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครและรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
11/03/2557 ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. และนักศึกษา ระดับ ปวส. ในวันที่ 12 มีนาคม 2557
25/10/2565 โครงสร้างการบริหารงาน / ทำเนียบผู้บริหาร
11/06/2564 หลักสูตรที่เปิดสอน
27/10/2563 สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
25/03/2564 ความร่วมมือของสถาบัน
10/03/2566 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ปรัชญา / อัตลักษณ์ / คำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา
24/03/2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
12/02/2557 เชิญร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ 2014 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเชียงใหม่
12/02/2557 เชิญร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ 2014Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong