ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
20/10/2565 คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ที่ 557/2565 (ปีการศึกษา 2565)
20/10/2565 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
27/05/2564 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
27/05/2564 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
27/05/2564 เผยแพร่ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่-ประจำปีการศึกษา-2563
14/05/2564 ประกาศ-ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา
12/05/2564 ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
12/05/2564 ประกาศ-ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา
11/05/2564 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201
10/05/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เม.ย.-2564
07/05/2564 ประกาศ-รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราว-4-ตำแหน่ง
03/05/2564 ประกาศ-ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 4 อัตรา
30/04/2564 ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3
22/04/2564 ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
20/04/2564 ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 4 อัตรา
13/12/2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
13/12/2565 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
13/12/2565 งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน
13/12/2565 งานปกครอง
13/12/2565 งานครูที่ปรึกษา
13/12/2565 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
09/04/2564 ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่ธุรก
22/11/2565 งานประชาสัมพันธ์
13/12/2565 งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
22/11/2565 งานทะเบียนContact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong