ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นายชัชวาลย์ มูลศรี

0910699717

อีเมล์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคา รับสมัครงาน งบประมาณ


เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอราคาเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา New!

จัดส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มิถุนายน 2567 งวดที่ 9 New!

จัดส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 งวดที่ 8 New!

จัดส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน เมษายน 2567 งวดที่ 7 New!

จัดส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนธันวาคม 2566 งวดที่ 3 New!

จัดส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนมกราคม 2567 งวดที่ 4

จัดส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนตุลาคม 2566 งวดที่ 1

ดูข่าวทั้งหมด

กิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง


วันที่ 18 กรกฎาคม

เมื่อ : 23 กรกฎาคม 2567

เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รายละเอียด

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

เมื่อ : 23 กรกฎาคม 2567

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดย นายชัชวาลย์ มูลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วย นางสาวกัญญา ทาระนัด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิกร ปัญญามา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นายนพดล วังคำ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. วัดน้ำต้อง (ระดับชั้น ปวส.1) 2. วัดล้านนาญาณสังวราราม (ระดับชั้นปวช.1) 3. วัดห้วยตองสัก (ระดับชั้นปวช.2 และ ปวช.3)

รายละเอียด

ทอดผ้าป่าสามัคคี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

เมื่อ : 18 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด

พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายชัชวาลย์ มูลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมรับโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน อกท. ระดับชาติ จาก ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

รายละเอียด

5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อ : 6 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เมื่อ : 7 พฤษภาคม 2567

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมเดินขบวนพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

รายละเอียด

23 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ : 24 ตุลาคม 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง

รายละเอียด

13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช

เมื่อ : 17 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันนวมินทรมหาราช” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง

รายละเอียด

หน่วยงานภายในแนะนำ!


ช่องยูทูป วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

วีดิทัศน์แนะนำวิลัยฯ @Cicec Channel
เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และจดหมายข่าว


เฟซบุ๊ก แผนกวิชา/สาขางานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053-341872, 053-341485    โทรสาร : 053-342190, 053-342169    e-mail : info@cicec.ac.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ