ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
11/01/2561 เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(ฉบับร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ช่างเชื่อม
11/01/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
11/01/2561 ประกาศรายชื่อ ผุ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
11/01/2561 ประกาศซื้อรถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน(ดีเซล) แบบ 4 ประตู (Double Cab) จำนวน 1 คัน
11/01/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11/01/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11/01/2561 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครั้งที่ 2
11/01/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
11/01/2561 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะ
11/01/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
11/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
11/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
11/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
11/01/2561 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11/01/2561 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11/01/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11/01/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียแบบเมนบอร์ดชนิดมีออสซิลโลสโคป 4 แชลแนลเ
11/01/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
11/01/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียแบบเมนบอร์ดชนิดมีออสซิลโลสโคป 4 แชลแนลฯ
11/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู
11/01/2561 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู
11/01/2561 ประกาศเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคา
11/01/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทองเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
11/01/2561 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
11/01/2561 ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างContact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong