Posted on 21 July 2022 09:35 AM


 
 
 

หัวหน้าแผนก

นายเอกชัย จันทิมา  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

นายปิยะโชติ     นุชม่วง

 
 

ครูประจำแผนก

นางสาวจิรัฐติกาล  ทนันชัย  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ครูประจำแผนก

พันธชา อินทยศ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
 

ครูประจำแผนก

นางสาวลักษณ์นารา  โยระภัตร  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ครูประจำแผนก

นางสาวปิยวรรณ    สีนิวาส  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

   
 
   

ครูประจำแผนก

นางสาวศิริลักษณ์ กุนะคำ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
 

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong