Posted on 20-February-2014 14:56 PM
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น  ครูผู้ควบคุม นายสุชาติ รัตนะ นางสาวระพีรรณ อินทะรน และตัวแทนนักเรียนสาขางานยานยนต์  สาขางานบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง Mcc HALL เดอะมอลล์สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดย ส่งผลงานร่วมแข่งขันดังนี้  1.เครื่องผนึกฟิมล์ ซิลเลอร์ฝาขวดน้ำดื่มด้วยไอน้ำ  2.ชาเชียงดา ซึ่งผลการประกวดได้รับรางวัล เหรียญเงิน ทั้งสองประเภ