Posted on 20-February-2014 15:10 PM
วิทยาลัยการอาชีพจอมทองจัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ "การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ (Chomtong Vocational Open House 2014)" ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  ในงานมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ พื้นฐาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ  การฝึกอบบรมหลักสูตร ๑๐๘ อาชีพ การแสดงผลงานทางวิชาการ  โดย ดร.ถาวร เกียรติไชยยากร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร  นักเรียน-นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี