Posted on 27-June-2014 11:39 AM
บริษัทนัติมอเตอร์จำกัดร่วมกับบริษัทเอ.พี ฮอนด้า จำกัด จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ให้กับนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในกิจกรรมเช้าวันศุกร์ ที่ 27 มิ.ย. 57 และมีการสาธิตการขับขี่ปลอดภัยเพื่อสร้างวินัยจราจรในภาคสนามด้วย
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong