Posted on 02-July-2015 10:47 AM
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ ๑๐๔ ปี ลูกเสือไทย ทำหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ กอง ๒ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม รร.บ้านแม่ปอน รร.บ้านข่วงเปาใต้ รร.บ้านท่าข้าม รร. บ้านสบเตี๊ยะ รร. บ้านห้วยทราย รร. ไทยรัฐวิทยา 79 รร. บ้านห้วยม่วง รร. ณัทชวิทย์ รร. วัดพุทธนิมิตร รร.ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ ได้ร่วมเดินสวนสนาม ด้วยความพร้อมเพรียง วันพุธ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘