Posted on 17-August-2017 15:23 PM
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล การแข่งขันจัดบอร์ดเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ และ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong