Posted on 25-August-2017 14:20 PM

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.1 ร่วมเตรียมดินใส่ถุงดำปลูกดอกดาวเรืองเพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของอำเภอจอมทอง ณ ศาลาประชาสามัคคี วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong