Posted on 25-August-2017 14:36 PM
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดยนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd. ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ และเครื่องครัวภายในเครื่องบิน ณ นิมอุตสาหกรรมลำพูน
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong