Posted on 20-October-2017 14:00 PM
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กับ บริษัท พี เจ คาร์คลีนิค จำกัด และ บริษัท สมาร์ทกรุ๊ป 2009 จำกัด และส่งนักเรียน สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท พี เจ คาร์คลีนิค จำกัด และ บริษัท สมาร์ทกรุ๊ป 2009 จำกัด  
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm