Posted on 20-October-2017 14:01 PM
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา ออกหน่วยอาชีวบริการ (Fix it center Thailand 4.0) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านแม่กลางบ้านลุ่ม ม.4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm