Posted on 20-October-2017 14:05 PM
  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา และจะประกาศผลสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560  
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm