Posted on 09-January-2018 21:10 PM
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 (ศูนย์บริการประชาชน) พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง