Posted on 09-January-2018 21:11 PM
  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับรองเลขาธิการ สอศ. ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพจอมทองและการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสาเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ จุดบริการประชาชน หน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง