Posted on 18-April-2018 14:16 PM

 

วันที่ 10 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทำบุญสืบชะตา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2561 โดยมี นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายถาวร เกียรติไชยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ทั้ง 3 ท่าน ให้เกียรติมาร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง