Posted on 06-May-2018 01:50 AM

 

วันที่ 27 เมษายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ เวทีพลังพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ พัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชน โดยมี นายทวีศักดิ์ กันทะมา นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น อำเภอจอมทอง ณ หอประชุมศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่