Posted on 06-June-2018 17:09 PM

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2-3 ทุกสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งยังมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง