Posted on 12-June-2018 13:47 PM

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลจอมทอง ดำเนินการสร้างอาชีพใหม่และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำศูนย์เทศบาลตำบลจอมทอง การฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู หมูแดดเดียว และหมูฝอย ณ อาคารพรหมมงคล เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่