Posted on 02-July-2018 12:19 PM

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมเดินขบวนงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ของอำเภอจอมทอง ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ณ หอประชุมโรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่