Posted on 04-July-2018 16:58 PM

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองนางอรัญญา กิมภิระ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนระดับชั้นปวช.1ดำเนินงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันที่ 1กรกฏาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง