Posted on 24-June-2019 11:38 AM

1-06-2562 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประธานกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดและรับมอบเกียรติบัตรจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือจากต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกว่า 6,810 คน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่