Posted on 17-July-2020 20:57 PM

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่
" รองผู้อำนวยการ กัญญา ทาระนัด "
ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา