Posted on 01-November-2020 14:55 PM

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญและประดับแถบ 2 สี โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ และให้เกียรติมอบเข็มเกียรติยศให้แก่พี่เลี้ยงลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง