Posted on 01-November-2020 15:24 PM

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะเจ้าคุณพระสุวรรณเมธี , ดร. (แสวง ปญฺญาปโชโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ด้วยความเคารพอย่างสูง เนื่องในโอกาสเข้ารับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร