Posted on 28-October-2021 11:29 AM

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางจัดการศึกษา และการเปิดสาขาวิชาใหม่ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เพื่อตอบสนองต่อชุมชนของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong