580019

ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย ฟรี

Posted on 09-April-2015 11:35 AM

รายละเอียด

580018

ประกันคุณภาพการศึกษา

Posted on 03-April-2015 09:35 AM

รายละเอียด

580017

บรรยากาศ วันรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on 23-March-2015 09:09 AM

รายละเอียด

580016

พิธีรับประกาศนียบัตรสำหรับ นักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2

Posted on 10-March-2015 17:36 PM

รายละเอียด

580015

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 09-March-2015 14:39 PM

รายละเอียด

580014

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

Posted on 22-February-2015 11:06 AM

รายละเอียด

580013

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ Chomthong Vocationnal Open House 2015

Posted on 18-February-2015 14:16 PM

รายละเอียด

580012

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 114 ปี๋ ของดีเมืองจ๋อมตอง

Posted on 17-February-2015 11:21 AM

รายละเอียด

580011

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

Posted on 17-February-2015 11:13 AM

รายละเอียด

580010

กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน ของงชมรมวิชาชีพช่างยนต์

Posted on 06-February-2015 16:17 PM

รายละเอียด

580009

V-net ของนักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา2557

Posted on 28-January-2015 10:25 AM

รายละเอียด

580008

งานประทานรางวัลเกียรติคุณ

Posted on 28-January-2015 10:02 AM

รายละเอียด

580007

ชมรม STOP TEEN MOM ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรม รณรงณ์ป้องกันปัญหาการตั้งครรถ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชี

Posted on 28-January-2015 09:50 AM

รายละเอียด

580006

กีฬาเยาวชนประชาชน เทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี ๒๕๕๘ ว.ก.จอมทองชนะเลิศฟุตซอลอายุไม่เกิน 16 ปี

Posted on 23-January-2015 13:26 PM

รายละเอียด

580005

เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ 16 มกราคม 2558

Posted on 17-January-2015 01:46 AM

รายละเอียด

580004

วัฒนธรรมเกาหลีใต้

Posted on 17-January-2015 01:30 AM

รายละเอียด

580003

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

Posted on 12-January-2015 20:07 PM

รายละเอียด

580002

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted on 12-January-2015 19:09 PM

รายละเอียด

580001

อาชีวะอาสา ตรวจรถพร้อมใช้ปลอดภัยแน่นอน ฟรี ในช่วงวันหยุดระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2557 - 5 ม.ค.2558

Posted on 05-January-2015 14:56 PM

รายละเอียด

570095

เหลือง - แสด เกมส์ (Sport Day) ครั้งที่ 15 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted on 29-December-2014 11:15 AM

รายละเอียด