570084

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Posted on 06-November-2014 11:19 AM

รายละเอียด

570083

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาสุขภาพและจิตใจ ภายใต้การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา

Posted on 29-October-2014 12:20 PM

รายละเอียด

570082

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ อศจ.เชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Posted on 24-October-2014 18:01 PM

รายละเอียด

570081

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระปิยะมหาราช

Posted on 23-October-2014 16:13 PM

รายละเอียด

570080

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมได้เดินทางไปส่งคุณครูชรันต์ยุทธ์ บุญยง ที่ได้ย้ายไปสอนที่วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Posted on 16-October-2014 10:32 AM

รายละเอียด

570079

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้เข้าร่วมงานมหกรรมลานสุขภาพตำบลข่วงเปา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

Posted on 16-October-2014 10:31 AM

รายละเอียด

570078

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี 2558

Posted on 16-October-2014 10:30 AM

รายละเอียด

570077

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร และครู จากวิทยาลัยการอาชีพปัว ให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557

Posted on 16-October-2014 10:27 AM

รายละเอียด

570076

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557

Posted on 16-October-2014 09:28 AM

รายละเอียด

570075

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557

Posted on 22-September-2014 16:36 PM

รายละเอียด

570074

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และรางวัลเงินสด ให้แก่ นายวิเทียน ทิพจร ฯ

Posted on 15-September-2014 10:51 AM

รายละเอียด

570073

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นายธีรา หมื่นบาล และ อ.กัญญา ทาระนัด ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนในการแข่งขันการประกวดเรียงความฯ

Posted on 15-September-2014 10:46 AM

รายละเอียด

570072

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับ คระกรรมการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2557

Posted on 10-September-2014 10:53 AM

รายละเอียด

570071

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยโค้ชธงชัย ทองเสวก กรรมการมวยไทยสมัครเล่น ได้จัดนักกีฬาตัวแทนของวิทยาลัยฯ

Posted on 08-September-2014 11:15 AM

รายละเอียด

570070

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฎิบัติงานฯ

Posted on 08-September-2014 10:49 AM

รายละเอียด

570069

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะฯ

Posted on 03-September-2014 16:18 PM

รายละเอียด

570068

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2557

Posted on 29-August-2014 16:21 PM

รายละเอียด

570067

นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯ

Posted on 29-August-2014 12:11 PM

รายละเอียด

570066

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับงานจราจรสถานีตำรวจอำเภอจอมทอง และหน่วยงานสาธารณะสุขอำเภอจอมทอง ได้จัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนในสถานศึกษา ฯ

Posted on 29-August-2014 10:10 AM

รายละเอียด

570065

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้กิจกรรมการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Posted on 29-August-2014 09:52 AM

รายละเอียด