590095

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

Posted on 19-December-2016 21:40 PM

รายละเอียด

590094

พิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted on 19-December-2016 21:34 PM

รายละเอียด

590093

พิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted on 19-December-2016 21:32 PM

รายละเอียด

590092

ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล

Posted on 19-December-2016 21:28 PM

รายละเอียด

590091

การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

Posted on 19-December-2016 21:25 PM

รายละเอียด

590090

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมแสดงความยินดีกับครูวิทยา ภิญโญฤทธิ์

Posted on 19-December-2016 21:21 PM

รายละเอียด

590089

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2559

Posted on 19-December-2016 21:16 PM

รายละเอียด

590088

ร่วมพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗

Posted on 25-November-2016 11:25 AM

รายละเอียด

590087

รวมพลังแห่งความภักดี ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 25-November-2016 11:22 AM

รายละเอียด

590086

รวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง

Posted on 25-November-2016 11:19 AM

รายละเอียด

590085

โครการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 25-November-2016 11:15 AM

รายละเอียด

590084

เลี้ยงส่งข้าราชการครูและต้อนรับบุคลากรใหม่

Posted on 25-November-2016 11:11 AM

รายละเอียด

590083

สืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง หมู่เฮาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 25-November-2016 11:06 AM

รายละเอียด

590082

๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญานตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

Posted on 09-November-2016 12:10 PM

รายละเอียด

590081

ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

Posted on 09-November-2016 11:55 AM

รายละเอียด

590080

สวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

Posted on 02-November-2016 00:54 AM

รายละเอียด

590079

เสริมสร้างสิริมงคลกับสถานศึกษา เพื่อจัดบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล

Posted on 01-November-2016 01:12 AM

รายละเอียด

590078

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

Posted on 26-October-2016 20:26 PM

รายละเอียด

590077

วันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2559

Posted on 26-October-2016 18:37 PM

รายละเอียด

590076

นายวิลาศ กล่อมสุนทร ประมงอำเภอจอมทอง นำพันธุ์ปลาสุลต่าน จำนวน 10,000 ตัว มอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 23-October-2016 14:56 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong