640072

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted on 19-May-2021 08:41 AM

รายละเอียด

640071

วันที่ 29 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแบบออนไลน์

Posted on 19-May-2021 08:38 AM

รายละเอียด

640070

CICEC Student activities Magazine March 2021

Posted on 29-April-2021 09:51 AM

รายละเอียด

640069

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

Posted on 23-April-2021 10:01 AM

รายละเอียด

640068

วันที่ 22 เมษายน 2564 ณะกรรมการพิจารณาทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Posted on 23-April-2021 09:58 AM

รายละเอียด

640067

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

Posted on 23-April-2021 09:56 AM

รายละเอียด

640066

วันที่ 17 เมษายน 2564 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จิตอาสาช่วยพัฒนา

Posted on 23-April-2021 09:54 AM

รายละเอียด

640065

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

Posted on 23-April-2021 09:51 AM

รายละเอียด

640064

ประกาศจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted on 23-April-2021 09:49 AM

รายละเอียด

640063

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่

Posted on 23-April-2021 09:47 AM

รายละเอียด

640062

วันที่ 9 เมษายน 2564 สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2564

Posted on 23-April-2021 09:45 AM

รายละเอียด

640061

วันที่ 5 เมษายน 2564 กิจกรรมกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันจักรีบรมราชวงศ์

Posted on 05-April-2021 14:35 PM

รายละเอียด

640060

วันที่ 4 เมษายน 2564 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบดิจิทัล (Digital test)

Posted on 05-April-2021 14:32 PM

รายละเอียด

640059

วันที่ 2 เมษายน 2564 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ข้าร่วมปรึกษางานแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

Posted on 05-April-2021 14:30 PM

รายละเอียด

640058

วันที่ 19-31 มีนาคม 2564 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ปีการศึกษา 2564

Posted on 05-April-2021 14:26 PM

รายละเอียด

640057

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านตุงลอย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

Posted on 05-April-2021 14:23 PM

รายละเอียด

640056

วันที่ 31 มีนาคม 2564 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2

Posted on 05-April-2021 14:21 PM

รายละเอียด

640055

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถ่ายรูปหมู่และซ้อมรับใบประกาศนียบัตร เนื่องในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 05-April-2021 14:17 PM

รายละเอียด

640054

วันที่ 24 มีนาคม 2564 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี)

Posted on 05-April-2021 14:13 PM

รายละเอียด

640053

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2563

Posted on 05-April-2021 14:08 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong