630007

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบหน้ากากเฟสชิลด์ และอุปกรณ์จ่ายเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ เป็นอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.สต แท่นดอกไม้ ,

Posted on 27-May-2020 19:50 PM

รายละเอียด

630006

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบหน้ากากเฟสชิลด์ และอุปกรณ์จ่ายเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ เป็นอุปกรณ์การแพทย์ให้กับทีมแพทย์จากโรงพยาบา

Posted on 25-May-2020 22:48 PM

รายละเอียด

630005

วันที่ 7 เมษายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากเฟสชิลด์ หน้ากากอนามัย ให้กับทางโรงพยาบาลจอมทอง

Posted on 21-May-2020 10:41 AM

รายละเอียด

630004

วันที่ 13 เมษายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับภาคประชาชนสนับสนุนสิ่งของต่างๆ ในการปฏิบัติงานดูแลประชาชนและการแก้ไขปัญหาไฟป่าของเจ้าหน้าที่อุทยาน

Posted on 21-May-2020 08:30 AM

รายละเอียด

630003

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจล แบบใช้เท้าเหยียบ สแตนเลสคลุมศีรษะคนไข้ ขณะวางยาสลบ หน้ากากผ้าและหน้ากากพลาสติก

Posted on 21-May-2020 08:15 AM

รายละเอียด

630002

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดการอบรมการใช้แอพลิเคชั่นของ Google Hangout Meets และ Google Classroom

Posted on 20-May-2020 21:02 PM

รายละเอียด

630001

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ชมรมผู้ปกครองและครู

Posted on 19-May-2020 15:35 PM

รายละเอียด

620101

9,11-10-2562 การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

Posted on 18-October-2019 09:42 AM

รายละเอียด

620100

13-10-2562 พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Posted on 18-October-2019 09:40 AM

รายละเอียด

620099

8,10-10-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท จ.เชียงราย

Posted on 18-October-2019 09:38 AM

รายละเอียด

620098

07-10-262 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Posted on 18-October-2019 09:37 AM

รายละเอียด

620097

23-34-09-2562 Chiangmai Showcase 2019

Posted on 26-September-2019 11:46 AM

รายละเอียด

620096

25-09-2562 โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

Posted on 26-September-2019 11:43 AM

รายละเอียด

620095

17-19-09-2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 26-September-2019 11:40 AM

รายละเอียด

620094

16-09-2562 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค

Posted on 26-September-2019 11:36 AM

รายละเอียด

620093

05-09-2562 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 26-September-2019 11:33 AM

รายละเอียด

620092

02-09-2562 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 26-September-2019 11:33 AM

รายละเอียด

620091

04-09-2562 การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 26-September-2019 11:27 AM

รายละเอียด

620090

30-08-2562 แสดงความยินดีกับนายวัตพล ทะวงค์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Posted on 26-September-2019 11:24 AM

รายละเอียด

620089

21-08-2562 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

Posted on 26-September-2019 11:23 AM

รายละเอียด