590035

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on 16-June-2016 16:42 PM

รายละเอียด

590034

ร่วมเดินขบวนแห่ในงานสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง

Posted on 16-June-2016 16:32 PM

รายละเอียด

590033

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Posted on 16-June-2016 16:28 PM

รายละเอียด

590032

โครงการคุณธรรมในสถานศึกาษา

Posted on 01-June-2016 22:27 PM

รายละเอียด

590031

พิธีรับมอบงาน กำกับ ดูแล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑,๒,๓ และ ๔

Posted on 01-June-2016 22:16 PM

รายละเอียด

590030

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา2559

Posted on 25-May-2016 17:19 PM

รายละเอียด

590029

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2559 ของนักเรียนปวช.2และปวช.3 และ ปวส.2

Posted on 24-May-2016 20:57 PM

รายละเอียด

590028

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Posted on 24-May-2016 20:53 PM

รายละเอียด

590027

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองนางอรัญญา กิมภิระ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

Posted on 19-May-2016 16:13 PM

รายละเอียด

590026

CICEC Youth Corner

Posted on 19-May-2016 16:07 PM

รายละเอียด

590025

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2559

Posted on 16-May-2016 12:55 PM

รายละเอียด

590024

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Posted on 04-May-2016 15:48 PM

รายละเอียด

590023

พิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2559

Posted on 26-April-2016 01:08 AM

รายละเอียด

590022

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 26-April-2016 00:41 AM

รายละเอียด

590021

ขบวนประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ประจำปี 2559

Posted on 26-April-2016 00:31 AM

รายละเอียด

590020

เปิดงานโครงการอาชีวะอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2559

Posted on 26-April-2016 00:29 AM

รายละเอียด

590019

โครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Posted on 26-April-2016 00:10 AM

รายละเอียด

590018

โครงการขยายการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

Posted on 31-March-2016 13:52 PM

รายละเอียด

590017

การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

Posted on 22-March-2016 13:19 PM

รายละเอียด

590016

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on 09-March-2016 16:15 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong